اطلاعیه

کاربران و نمایندگان محترم در صورتی که گزارشات ارسال ۲۴ ساعت بعد از ارسال در [...]

ادامه مطلب دسته بندی : سایت
اطلاعیه
تاریخ : 26 فروردین 1396اضافه شدن خطوط اشتراکی

به اطلاع میرساند خطوط اشتراکی ارسال جهت ارسال انبوه به سامانه اضافه شد. شما بوسیله [...]

ادامه مطلب دسته بندی : سایت
اطلاعیه
تاریخ : 26 فروردین 1396امکان خرید خط اختصاصی

به اطلاع میرساند امکان خرید خط اختصاصی از تمامی اپراتور ها فراهم گردید. از این [...]

ادامه مطلب دسته بندی : سایت
ارسال پیامک

به اطلاع میرساند امکان تعیین رده سنی و جنسیت در بخش “ارسال کد پستی جدید” [...]

ادامه مطلب دسته بندی : سایت
اطلاعیه

به اطلاع میرساند روند فعال سازی و بررسی درخواست های خط خدماتی در حال حاضر [...]

ادامه مطلب دسته بندی : سایت