به اطلاع میرساند روند فعال سازی و بررسی درخواست های خط خدماتی در حال حاضر متوقف شده است ، به محض قعالسازی مجدد اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

در حال حاضر شما میتوانید از خطوط خدماتی ۱۰۰۰۲۰۴۰۰ و ۵۰۰۰۱۲۵۴۷۵ برای اراسل های اطلاع رسانی و از خط سیم کارت برای هر نوع ارسال به بلک لیست استفاده نمائید.

مطالب تصادفی
تگ های مطلب