تاریخ : 26 فروردین 1396اضافه شدن خطوط اشتراکی

به اطلاع میرساند خطوط اشتراکی ارسال جهت ارسال انبوه به سامانه اضافه شد.

شما بوسیله خطوط رند اشتراکی میتوانید بدون ثبت خط اختصاصی پیامک های انبوه خود را ارسال نمائید.

مطالب تصادفی
تگ های مطلب